联系我们

Thông tin liên hệ

  • Nhà hàng Hải Hoàng
  • 115, 117 Đường Trần Hưng Đạo Phường 6 Quận 5 TP.HCM
  • Điện thoại: 08.38551005    Fax: 08.38551005
  • Email: info@nhahanghaihoang.com

Gửi thông điệp cho chúng tôi

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại

Thông điệp gửi